Lợi ích

Giảm chi phí tiêu dùng năng lượng

Chi phí trung bình để sản xuất điện hiện nay là khoảng 2500 đồng/ KWh (giá điện kinh doanh) và điều này đã tăng khoảng 7% mỗi năm. Ước tính rằng một hộ gia đình sử dụng trung bình sẽ sử dụng khoảng 3500KWh/năm. Một số tiền rất lớn để chi cho việc tiêu dùng điện hàng năm của gia đình bạn.

Một hệ thống năng lượng điện mặt trời trên mái điển hình của GP Solar giúp bạn tiết kiệm chi phí bằng cách giảm thiểu sử dụng năng lượng từ nguồn điện truyền thống. Đặc biệt, nguồn năng lượng điện mặt trời lại luôn ổn định về giá cả, bạn không phải chịu chi phí năng lượng ngày càng tăng nữa.

Facebook
zalo
hotline