Lợi ích

Dễ dàng thu hồi vốn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành văn bản chính thức mua lại lượng điện mà các hộ dân lắp đặt điện mặt trời mà dùng thừa. Chương trình này được áp dụng cho tất cả dự án điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà hoặc gắn với công trình xây dựng do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ đầu tư. Nếu vẫn còn e ngại về khoản đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái, thì đây là một giải pháp giúp bạn có thể dễ dàng thu hồi vốn trong vòng 3-8 năm (tùy thuộc vào hệ thống điện mặt trời bạn lắp đặt).

Công ty TNHH Năng lượng xanh KIM HỒNG đảm bảo điện năng lượng mặt trời Maximun 5 năm sẽ thu hội lại hoàn toàn được vốn.

  

 

Facebook
zalo
hotline