Dự án

Công Trình Lọc Nước Biển Bằng Năng Lượng Mặt Trời

Công Trình Lọc Nước Biển Bằng Năng Lượng Mặt Trời

Hoàn thành hạng mục lắp pin mặt trời và bồn chứa nước biển phục vụ máy lọc

Công tác kiểm tra pin mặt trời trước khi lắp

Facebook
zalo
hotline